Kontaktní čočky - co byste měli vědět

Význam kontaktologického pracoviště pro uživatele kontaktních čoček

Prostřednictvím internetových obchodů lze v dnešní době velmi snadno nakoupit prakticky cokoli a kontaktní čočky nejsou výjimkou. Stačí několikrát „kliknout“ a pak už jen čekat, až vám je zásilková služba doručí až domů. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že návštěva specializovaného kontaktologa je přežitou zbytečností. Vždyť nákupy přes internet jsou rychlé, pohodlné a navíc cenově výhodné! Přesto s sebou nesou právě v případě nákupu kontaktních čoček nemalou míru rizika a naše zkušenost potvrzuje, že bohužel často teprve zdravotní problémy z tohoto rizika plynoucí přivádějí nositele kontaktních čoček do ordinace očního lékaře.

Laik není, a ani nemůže být schopen stanovit, který z moderních materiálů, z nichž jsou čočky vyráběny, je pro jeho oči vhodnější (zda hydrogel nebo silikonhydrogel). Přitom rozdíly v použití i efektu užívání jsou velké. Vhodnost materiálu posoudí pouze zkušený kontaktolog na základě vyšetření slzného filmu, zvážení vnitřních i zevních podmínek nošení kontaktních čoček. Takovéto vyšetření je třeba provést u každého pacienta individuálně.

Kontaktolog rovněž určí hodnotu dioptrie sférické i astigmatické, velikost a zakřivení kontaktní čočky vzhledem k anatomickým poměrům pacientova oka. Díky svým zkušenostem a znalostem je zároveň schopen poradit a pomoci s potížemi, které se v průběhu nošení kontaktních čoček mohou u pacienta projevit.

V zájmu vlastního zdraví i pohodlí by měl každý nositel kontaktních čoček pravidelně navštěvovat svého kontaktologa a to vždy před započetím nošení kontaktních čoček, dále pak nejdéle měsíc od začátku nošení a po té pravidelně každý půlrok během celého období, kdy se čočky používají. Kromě toho samozřejmě kdykoli se vyskytnou jakékoliv problémy.

Vždy je lépe řešit drobné obtíže včas, nežli čekat, až se z nich stane velký, obtížně řešitelný zdravotní problém.

© 2023 ocni ambulance | design by visio