Oční onemocnění - Glaukom

Oční onemocnění - Glaukom

Jednou ze specializací naší ambulance je glaukomová poradna, ve které jsme schopni zachytit počínající stádia glaukomu (zeleného očního zákalu), sledovat průběh onemocnění v čase a dle nejmodernějších trendů léčit toto onemocnění.

Co je glaukom?

Jedná se o chronické onemocnění, při kterém dochází k odumírání vláken zrakového nervu a při pozdním záchytu nebo nesprávné léčbě může vést k poklesu vidění a končit úplnou ztrátou zraku.

Chronický prostý glaukom je multifaktoriálně geneticky podmíněné onemocnění, které je provázeno zvýšením nitroočního tlaku nad cílovou hodnotu. Pro každého člověka je tato hodnota individuální. Orientačně je to 20 torrů. U některých lidí ani při vyšším tlaku nedojde k poškození zrakového nervu, u jiných dochází k nevratným změnám zrakového nervu při tlaku výrazně nižším. Souvisí to s cévní výživou zrakového nervu, a tedy i se stavem celého kardiovaskulárního systému.

Projevy glaukomu

V počínajících stádiích nejsou většinou žádné potíže. Pokud již pacient vnímá omezení zorného pole, jedná se již o pokročilá stádia glaukomu s nevratným poškozením zrakového nervu.

Pouze u jednoho typu glaukomu pacient vnímá bolesti oka a hlavy – u akutního glaukomového záchvatu – projeví se mlhavým viděním, vnímáním duhových kruhů kolem světel, bolest hlavy a zvracení. Tento stav vyžaduje okamžité řešení, neboť tlaky u tohoto záchvatu bývají velmi vysoké.

Jak glaukom zjistíme?

Protože většina pacientů s glaukomem nemá obtíže, lze toto onemocnění zjistit při pravidelných preventivních prohlídkách po 40. roce věku. Základní oční vyšetření spočívá ve stanovení zrakové ostrosti, vyšetření na štěrbinové lampě, změření nitroočního tlaku nejlépe bezkontaktní, popř. aplanační tonometrií, vyšetření očního pozadí, kde si všímáme zrakového nervu, stavu sítnicových cév a ostatní sítnice.

Perimetrie – vyšetření zorného pole – výsledkem je mapa zorného pole, na kterém jsou znázorněny případné typické poruchy pro glaukom či jiná onemocnění sítnice. Jedná se o počítačové vyšetření, kdy pacient sleduje po fixaci svého pohledu body v periferii a tlačítkem zmáčkne počet bodů, které vidí. Kromě diagnostiky glaukomu lze tímto vyšetřením zjistit i některé procesy v mozku podél zrakové dráhy.

Gonioskopie

Pomocí speciální čočky a štěrbinové lampy prohlížíme oblast komorového úhlu – místa odtoku komorové tekutiny z oka a stanovíme typ glaukomu, což je důležité pro správně vedenou léčbu.

Tato všechna vyšetření by měl poskytnout erudovaný oftalmolog.

HRT – Heidelberg Retina Tomograph

Naše ambulance je vybavena navíc nadstandardním přístrojem, který je schopen analyzovat strukturu zrakového nervu a přilehlé vrstvy nervových vláken. S jeho pomocí jsme schopni zachytit časná stádia glaukomu a přesněji sledovat průběh onemocnění. Jedná se laserový skenovací systém, který umožňuje přesné zobrazení a popis zrakového nervu a okolní sítnice a jeho změny v čase. Rekonstrukcí optických řezů je zhotoven trojrozměrný obraz, který je barevně odlišen a číselně popsán. Vyšetření je bezbolestné, trvá asi 3 min. Většinou není potřeba rozšíření zornic u spolupracujícího pacienta, u zkalených médií, či horší spolupráci je nutné u pacienta rozšířit kapkami zornice, což obnáší zhoršení vidění na několik hodin. Vyšetření HRT je nadstandardní a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Pacient si jej hradí sám. Běžně by toto vyšetření mělo být provedeno 1x ročně u všech pacientů s glaukomem, spádoví oftalmologové mají možnost své pacienty objednat v naší ambulanci na tel. č. 777 449 100 nebo přes objednávkový formulář našich stránek. Pacienti mají možnost toto vyšetření absolvovat i bez doporučení, pokud si chtějí být jisti stavem svého zrakového nervu.

© 2021 ocni ambulance | design by visio