Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

Suché oko (neboli syndrom suchého oka, sicca syndrom, keratoconjunctivits sicca, Sjögrenův syndrom) je dnes nejčastějším problémem v ordinaci očního lékaře. Ve vyspělých zemích jím trpí asi jedna třetina populace. Klinicky se projevuje suchým zánětem oční spojivky i rohovky současně. Často má chronický průběh. Problém spočívá v poruše omývání povrchu oka slzami, což může být způsobeno snížením objemu slz nebo narušením poměru jednotlivých složek slzného filmu. Při neléčení tohoto stavu mohou osycháním povrchu oka vznikat efekty na rohovce. Tento stav může vyústit v pokles průhlednosti rohovky, čímž je výrazně ohrožena kvalita zraku.

Na tomto místě bychom si měli vysvětlit, co je to slzný film, kde slzy vznikají, kam se dostávají z oka a jakou funkci zajišťují. Denně se v lidském oku vytvoří asi 9,5 mikrolitrů slz (při podráždění je to asi 30x více). Slzy tvoří trojvrstevný slzný film (vrstva mukózní, vodná a lipidová-tuková), který má tloušťku asi 10 mikrometrů. Na sekreci jednotlivých vrstev slzného filmu se podílí pohárkové buňky oční spojivky, slzná žláza a žlázky víčkových okrajů. Odvod zajišťují slzné cesty, které začínají slznými body ve vnitřním koutku na víčkách, pokračují slznými kanálky do slzného vaku a nosním slzovodem končí v nose. Mrkáním, jehož frekvence je 1x za 5-10 vteřin, se slzy rovnoměrně rozprostírají na povrchu oka, zajišťují vlhkost, zásobují povrch oka kyslíkem, zajišťují přísun živin. Zároveň vyrovnávají drobné nepravidelnosti povrchu oka, čímž zajišťují optickou hladkost rohovky, která je důležitá pro ostré vidění. Enzymy a protilátky obsažené v slzách eliminují částečky nečistot, bakterie a viry z povrchu oka. Slzy se zároveň podílejí na odplavování odumřelých buněk rohovky.

Z výše uvedených důvodů musí být složení slzného filmu úplné, jinak hrozí nepříjemné pocity. A právě s nimi se pacient dostaví do ordinace očního lékaře.

Projevy a příčiny sysndromu suchého oka

Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka se může objevit u kohokoli a kdykoli. Jeho projevy jsou velmi rozmanité. Nejčastěji přichází pacient s následujícími potížemi:

- Pocit suchosti oka zejména po probuzení
- Pocit písku či cizího tělíska v oku
- Tlak v očích
- Pálení očí, bolest při kápnutí kapek do oka
- Zvýšená únava očí
- Kolísání vidění, zhoršené vidění k večeru
- Nepříjemné lnutí víček k povrchu oka při mrkání
- Zvýšená citlivost na světlo

paradoxní slzení: především na větru či v uzavřených prostorách dochází ke zvýšení slzetvorby, tvoří se nekvalitní slzný film s nižší tukovou a vyšší vodní složkou, slzy přetékají přes okraje víček, i když jsou odvodné slzné cesty v pořádku, navíc vodnaté slzy rychleji odtečou z oka, jeho povrch osychá a další možné podráždění opět zvyšuje tvorbu nekvalitního slzného filmu zhoršení potíží při práci na počítači, při delším sledování televize, pobytem v zakouřených, suchých či klimatizovaných prostorách

Příčin vzniku syndromu suchého oka je velmi mnoho, často se jich i několik spolupodílí. Mezi nejčastější příčiny patří:

- Snížení produkce slz např. očním zánětem, onemocněním slzné žlázy, alergií, poleptáním apod.
- Revmatogenní či interní onemocnění např. cukrovka, snížená funkce štítné žlázy, zánětlivé kloubní onemocnění apod.
- Přítomnost protilátek proti vlastní tkáni tzv. autoimunitní onemocnění např. lupus, Sjögrenův syndrom aj.
- Kožní choroby např. atopický ekzem, puchýřnatá onemocnění, rosacea
- Hormonální změny u žen v přechodu nebo při těhotenství
- Neurologická onemocnění- zejména stavy po cévní mozkové příhodě
- Užívání některých léků (antikoncepce, betablokátory, antihistaminika, sedativa, diuretika, neuroleptika aj.)
- Podvýživa
- Klimatické vlivy, především teplo, sucho, klimatizace, ventilátory, slunění, jízda na kole, pobyt v dopravních prostředcích
- Znečištění životního prostředí (ozon, prach, výpary rozpouštědel)
- Práce na počítači, dlouhé sledování televize, pobyt v kině, dlouhé čtení
- Dlouhodobě užívané vasokonstrikční (cévy stahující) oční kapky např. Evercil, Spersallerg
- Nošení nevhodných kontaktních čoček, užívání dráždivých roztoků k péči o kontaktní čočky

Důsledky, diagnostika a léčba syndromu suchého oka

Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

Suché oko vyvolává nepříjemné pocity, o nichž jsme se mohli dočíst ve druhém díle našeho miniseriálu. Jsou to zejména pocit sucha, pálení, bolest v oku, pocit cizího tělíska atd. Na oku dochází k téměř trvalému zarudnutí. Navíc postupem času dojde k poškození povrchu oka. Při osychání se nejprve objevují oděrky rohovky, na které lehce nasedne zánět, což může vyvrcholit poklesem vidění pro ztrátu průhlednosti rohovky.

Diagnózu tohoto onemocnění provádíme v oční ambulanci při pečlivém vyšetření na štěrbinové lampě, s použitím vitálního barvení fluoresceinem či bengálskou červení, za pomoci testů ke zhodnocení stability slzného filmu a k posouzení množství vodné složky v slzném filmu (tzv. Schirmerův test).

Dotazováním na možné příčiny se nám většinou podaří vyvolávající moment nebo momenty tohoto onemocnění odhalit. Dalším úkolem je pak jejich řešení. Je třeba poléčit oční zánět, naučit pacienta řádné oční hygieně, upravit deformity víček, poradit v úpravě mikroklimatu - např. zvýšení množství rostlin v kanceláři, doporučit delší pobyt na čerstvém vzduchu, dostatečný přísun tekutin, zajistit hormonální substituci u žen v přechodu, doporučit zvýšení frekvence mrkání, změnit typ kontaktních čoček a roztoku pro péči o ně, doporučit snížení množství alkoholu, zakázat kouření, po poradě s odborným lékařem zkusit změnit léky, které by mohly potíže vyvolávat či zhoršit. Při léčbě suchého oka se neobejdeme bez substituční tj. náhradní terapie umělými slzami v přiměřeném množství a po přiměřenou dobu.

Substituční léčba aneb čím nejlépe nahradit nedostatečný slzný film?

Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

V náhradě slzného filmu máme k dispozici

a) oční kapky tzv. umělé slzy - skládají se z vody a zvlhčujících látek, zvyšují přilnavost slz k oku, a tím snižují rychlost vymývání slz z oka. Používají se tam, kde jsou potíže příležitostné, ne stálé.

Na našem trhu je velké množství kapek tohoto typu, např. Artelac, Aquify, Hyal Drop, Hylocare, Hylocomod, Hylolasop, Hypromelóza P, Optive, Oxyal, Refresh, Senzivit, Siccaprotect, Systane, k dostání jsou ve všech lékárnách, bez lékařského předpisu. Oční kapky k léčbě syndromu suchého oka by neměly obsahovat konzervační látky. Ty destabilizují slzný film snižováním tukové složky, alergizují a mohou být i toxické k buňkách spojivky a rohovky. Z tohoto důvodu jsou u syndromu suchého oka nepříliš vhodné zvlhčující kapky Arufil, Hypotears Plus, Isoptotears, Lacrisyn.

b) oční gely - používají se u trvalých subjektivních potíží, zejména po ránu a na noc, vhodné je jejich použití i při paradoxním slzení V lékárně jsou k zakoupení přípravky Oftagel, Recugel, Vidisic.

c) Tears Again - lipozomální oční sprej s vitaminy A a E, který ovlivňuje tukovou vrstvu slzného filmu. Aplikuje se přes zavřená víčka, proniká mezi řasami k povrchu oka, kde dochází k zabudování lipozomů do tukové vrstvy slzného filmu. Tím je slzný film stabilizován a je zabraňováno rychlému odpařování a odtoku slz z oka.

d) U velmi těžkých případů lze použít stimulaci slzné žlázy systémovou aplikací pilocarpinu nebo využít léčebný efekt kortikosteroidů s imunosupresivním účinkem cyklosporinu A. Toto ale jen na specializovaném pracovišti. Někdy lze použít i pečlivě připravené autologní sérum s růstovými faktory ve formě očních kapek. To ale rovněž jen na specializovaném pracovišti.

Další možnosti péče o oko se syndromem slzného filmu

Oční onemocnění - Syndrom suchého oka

Touto poslední částí se rozloučíme s naším miniseriálem. Doufám, že se nám podařilo alespoň nastínit problematiku suchého oka. Rádi vás přivítáme s vašimi potížemi v naší ambulanci, abychom společně dosáhli zlepšení kvality vašeho života.

Ke zlepšení stavu slzného filmu přispívá nemalou měrou i hygiena víček. Jedná se o proces zdlouhavý a pro mnohé pacienty i velmi náročný. Je třeba se první týdny 2x denně, následně pak alespoň 3x týdně o svá víčka starat. Na 3-5 minut přikládat teplý obklad z převařené vody, následně masírovat okraje víček ukazovákem, při zánětu používat kapky a masti s protizánětlivým účinkem. Na závěr péče pak pečlivě očistit okraje víček odličovacím tamponem nejlépe s použitím přípravku Blephagel.

Ke zlepšení stavu suchého oka a zároveň ke zlepšení pocitu pohody v očích pomáhá cvičení oční jógy. S jednoduchými cviky přišel poprvé americký lékař William Bates. Jedná se o jednoduché cvičení, které zvládne každý z nás.

Začínáme rozcvičením - kýváním hlavy dopředu, dozadu, do stran, kroužením. To vše při zavřených očích. Následují jednoduché oční pohyby, které provádíme pomalu, opakujeme vždy 10x: pohled nahoru, dolů, doleva, doprava, ikmo nahoru doleva a doprava, šikmo dolů doleva a doprava, se zavřenýma očima pak kroužíme vždy 5x doleva a 5x doprava. K procvičení ostření použijeme tužku, kterou držíme v ruce a pomalu ji k očím přibližujeme a vzdalujeme od nich. Na závěr našeho cvičení na 3 minuty oči zavřeme, překryjeme je dlaněmi, které jsme třením o sebe proteplili.

Pokud by žádný z léčebných postupů nepřinesl zlepšení, lze použít ve zvláštních případech dočasnou bandáž hydrofilní terapeutickou kontaktní čočkou nebo chirurgické řešení stavu obturací (uzávěrem) slzných bodů zátkou nebo elektrokauterem, plastickou úpravu postavení očních víček či zcela výjimečně autotransplantaci sliznice z nosu či ústní dutiny.

Syndrom suchého oka je nejčastějším očním onemocněním u nás, přichází s ním každý pátý pacient, který se na oční ambulanci dostaví. Včasná diagnóza a terapie přináší úlevu od nepříjemných pocitů a zlepšení kvality života našich pacientů.

© 2021 ocni ambulance | design by visio