Plastické operace očních víček

Plastické operace očních víček Plastika víček se provádí při poklesu horních víček nebo tvorbě tukových váčků pod očima. Snahou operatéra by nemělo být změnit vzhled obličeje, ale vytvořit ho přirozeným. V přirozenosti je krása. Důležitá je úvodní konzultace, při které pacientovi vysvětlíme vhodnost zákroku, zda budeme provádět zásah na dolních i horních víčkách nebo pouze na horních či dolních. Před objednáním vyplní každý pacient dotazník se svou anamnézou. Je podrobně poučen o zákroku, stavech po operaci a možných komplikacích s jejich event. řešením. Samozřejmostí je možnost dotazů a telefonický kontakt na operatéra.

Plastika horních víček:

Jedná se o kosmetickou úpravu kožních převisů horních víček s odstraněním tukových prolapsů. Odstraní se tím „unavený“ výraz obličeje, popř. i zlepší komfort vidění. Výkon provádíme většinou v místním znecitlivění. Po pečlivém zakreslení, dezinfekci a zarouškování provádíme odstranění kožních přebytků a odstranění tukových polštářků z očnic za přepážkou. Po dezinfekci rány provádíme sešití kůže intradermálním stehem. Po omytí operačního pole rány ošetříme antibiotickou mastí a kryjeme sterilní kompresí. Pacient odchází s doprovodem domů vybaven poučením a léky tlumící bolest. Druhý den provádíme kontrolu se sundáním obvazů. Zároveň doporučujeme léky zmírňující otoky, vstřebávající krevní podlitiny a usnadňující hojení jizev. Týden až 14 dnů je nutný šetřící režim a po 10 dnech vytahujeme stehy. Modřiny většinou mizí po 14 dnech, ale konečný efekt vzhledu je vidět po 3-6 měsících.

Plastika dolních víček:

Indikace k operaci jsou obdobná jako u horních víček. Operace dolních víček by se neměla provádět v celkové narkóze, neboť zde je potřeba spolupráce pacienta, aby operatér odstranil právě tolik kůže, kolik je třeba a vyhnul se vytvoření tzv. ectropia – odchlípení dolního víčka od bulbu. Při operaci dolních víček odstraňujeme vyklenující se tuk, který způsobuje váčky pod očima. Pooperační průběh je stejný jako po operaci horních víček.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kosmetický zákrok, pojišťovny výkon nehradí a pacient si zákrok hradí sám.

V naší ordinaci též nabízíme odstranění bradavic, pih v obličeji, různých výrůstků, tukových uloženin a chalasií.

Výkony se provádějí ambulantně, na chirurgickém zákrokovém sále, v místním znecitlivění. V případě zdravotní indikace – jako je změna pigmentace, kde je třeba histologické vyšetření vzorku nebo výrůstků, které vadí ve výhledu, je výkon hrazen zdravotní pojišťovnou. V ostatních případech se jedná o kosmetický zákrok a výkon si pacient hradí sám.

© 2021 ocni ambulance | design by visio